Ocean

sufiway logo

De Sufi Way, de 'wijze van de soefi', is een hedendaagse uitdrukkingsvorm van een eeuwen oud spiritueel pad. In de loop van de eeuwen werd dit pad soms wijd uitgedragen als onderdeel van een bepaalde religie, dan weer raakte het ’ondergronds’ en was alleen nog bekend aan ingewijden. In het westen kreeg het soefisme bekendheid door het werk van de Indiase mysticus Hazrat Inayat-Khan, die in 1910 naar Europa en de Verenigde Staten reisde.
Soefisme is geen godsdienst. Het is zelfs niet een duidelijk omschreven geloof. De kern van de wijze van de soefi is de ’innerlijke school’, een leerschool die gericht is op het eigen spiritueel ontwaken en op dienstbaarheid aan anderen. Psychologisch evenwicht en geestelijke vrijheid zijn de eerste voorwaarden daarvoor.
Pir Elias Amidon, de geestelijk leider van de Sufi Way, noemt zijn innerlijke school 'Het Open Pad' (The Open Path).

De International Sufi Way organiseert en ondersteunt studiegroepen, praktische trainingen, bijeenkomsten waar meerdere religies samenwerken, trans-culturele pelgrimstochten, meditatieve retraites, waarvan sommige in de natuur, en tal van andere activiteiten. De activiteiten vinden plaats in de V.S., Europa, het Midden Oosten en Azië.

De Nederlandse Vereniging Sufi Way organiseert studiegroepen, workshops, muzikale meditaties, Zikh'r avonden enz. De celebranten van de Sufi Way verzorgen rituelen bij belangrijke gebeurtenissen als huwelijk, geboorte, sterven enz. Zie ook activiteiten.

Soefisme in Nederland

Soefisme is, vanzelfsprekend, niet centraal georganiseerd; er zijn vele paden (ook wel tariqua's genoemd). De directe, persoonlijk band tussen de leraar, de Pir, en haar/zijn leerlingen is belangrijk en dat alleen al beperkt het aantal leden van een organisatie.
In Nederland zijn vele organisaties en individuen actief. De organisaties die zijn ontstaan in het voetspoor van Hazrat Inayat Khan werken samen in de Federation of the Sufi Message. Dit pad wordt wel als 'universeel soefisme' aangeduid omdat het geen onderdeel van een bepaalde religie wil zijn.
Op de website www.soefikalender.nl vind je de activiteiten van de meeste organisaties en personen die in Nederland actief zijn.