Ocean
Find us on Facebook

Het Open Pad

Hoe kunnen we in het heldere licht van dit moment, het 'nu', leven; hoe kunnen we spontaan en creatief in gaan op wat er zich in ons leven aandient? Hoe gaan we om met het leed in de wereld, zonder ons ervoor af te sluiten? Hoe bevrijden we ons van hang-ups en vooroordelen, van angsten en vastgeroeste denkbeelden, van alle 'verhaaltjes' die we onszelf ˇver onszelf vertellen, die in de weg staan van de volledige ontplooi´ng van onszelf?

Elias' methoden om het non-duale, de eenheid waarvan wij deel uitmaken, praktisch in ons leven te kunnen ervaren wortelen in de oude Soefi- Dzogchen- en Advaita tradities, maar zijn tegelijk eigentijds. Naast lezingen en groepsdiscussies nemen praktische oefeningen (leren door ervaren), al of niet geleide meditaties en muziek (samenzang en muzikale meditaties) een belangrijke plaats in.

Elias noemt zijn benadering het Open Pad (the Open Path), daarmee het open, universele, niet-sectarische karakter benadrukkend.

Meer over de Open Pad trainings vind je op www.openpathtraining.org (Engels).

Teksten

Geen leraar, geen leerling, geen pad (over de rol van een spirituele leraar)

Staande bij het raam (vertaald uit: 'Notes from the Open Path')

Zeven bespiegelingen over ontwaken

Voorwoord - De Poort

1. Het Open Pad

2. De kunst van ontwaken

3. Het simpele feit van nu bewust zijn

4. Directe verwerkelijking

5. Universele openbaring

6. De mystiek van muziek

7. Schoonheid volgen

Deze zeven bespiegelingen zijn, tesamen met het essay 'Geen leraar, geen leerling, geen pad' ook verkrijgbaar in druk of (gratis) als e-book; zie de boeken pagina.

Een vreugevolle cosmologie (pdf) Vertaling van een hoofdstuk uit het boek The Open Path; zie de boeken pagina.